Judetul Brasov

Arhitectura in Romania este una in plina dezvoltare. Avem proiecte de la cele mai simple la
cele mai complicate dar toate au un punct comun: relatia arhitect-beneficiar. Fara o astfel de
relatie constructia dvs nu este una durabila. O constructie trebuie sa fie inteleasa din timpul
proiectarii stfel sa nu apara surprize “pe santier” datorita suprafetelor mici. Contactati-ne!

Arhitect Brasov, Proiectare, Proiectant Brasov,Birou Arhitectura Brasov, Proiecte arhitectura case Predeal,Arhitect Sinaia, Codlea

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24/01/1995
Actul a intrat in vigoare la data de 24 ianuarie 1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege. […]

Art. 7. – În contractele care se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce se emit, 

factorii prevăzuţi la articolul precedent sunt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor, precum şi garanţiile materiale şi alte
prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.
În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor
în vigoare, cu privire la cerinţele prevăzute la art. 5.

Art. 8. – Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii
construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.
Art. 9. – Sistemul calităţii în construcţii se compune din:
a) reglementările tehnice în construcţii:
b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;
c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee;
d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor;
e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii;
g) activitatea metrologică în construcţii;
h) recepţia construcţiilor;
i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp;
j) postutilizarea construcţiilor;
k) controlul de stat al calităţii în construcţii.
Art. 10. – Reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect
concepţia, calculul şi alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările tehnice
se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi
procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de verificare a acestora.””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.