Judetul Constanta

Biroul nostru de arhitectura este, in primul rand, interesat de o relatie cat mai buna cu beneficiarul pentru ca numai in acest fel rezultatul dorit o sa fie corespunzator. Arhitectul nu tine numai de “desenul” lui ci este un sef de proiect care se ocupa cu cu o multitudine de lucruri de la “simplele” disctutii pana la discutiile pe santier.

Arhitect Constanta, Proiectare, Proiectant Constanta,Birou Arhitectura Constanta, Proiecte arhitectura case Cernavoda,Arhitect Mangalia, Medgidia

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Art. 4. – Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. 
Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate,
destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerente
economice.
Art. 5. – Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi
menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:
a) rezistenţă şi stabilitate;
b) siguranţă în exploatare;
c) siguranţă la foc;
d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
f) protecţie împotriva zgomotului.
Modificat de Lege nr. 123/2007 in data de 12 mai 2007
Art. 6. – Obligaţiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicaţi în conceperea,
realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităţilor
fiecăruia.
Aceşti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi
furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu
execuţia, experţii tehnici, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.