Conceptul biroului

Prin motto-ul biroului: “Dăm formă locului tău în lume…” dorim sa precizam clar intentiile echipei de arhitecti din cadrul RSbA – Birou de arhitectura.

Arhitectul este cel care, prin proiect, realizează legătura dintre beneficiar şi viitoarea construcţie. Pentru reuşita proiectului, acest lucru face necesară o cât mai bună colaborare între beneficiar şi arhitect, bazată pe relaţii de respect, înţelegere reciprocă şi, nu în ultimul rând, prietenie.
Arhitectului ii revine misiunea de a proiecta un spaţiu care să corespundă din punct de vedere conceptual, estetic şi funcţional nevoilor şi dorinţelor beneficiarului, astfel încât acesta să se poată regăsi în viitoarea construcţie.
Totodată, arhitectul are rolul de a corela şi armoniza factorii decizionali, integrând interesele beneficiarului într-un context mai larg – LOCALITATE/COMUNITATE.
Spaţiul nou creat trebuie să se subordoneze, şi nu să îşi subordoneze, proprietarul!

Mai multe informaţii despre componenţa biroului de arhitectură apasaţi aici!