Verificatori proiecte

Pentru construcţii şi arhitectură
A1 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn;
A2 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură de rezistenţă din metal, lemn;
A4 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;
A5 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate;
A6 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine;
A7 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;
A9 – Rezistenţă şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;
Af – Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;
B1 – Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;
B2 – Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;
B3 – Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate;
B4 – Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;
B5 – Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;
B7 – Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;
B9 – Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;
C – Siguranţa la foc în construcţii pentru toate domeniile;
D – Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;
E – Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile;
F – Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile.

Pentru instalaţii
pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;pentru toate domeniile de construcţii;pentru specialităţile:

Is – Instalaţii sanitare, care cuprind: instalaţii sanitare interioare;nstalaţii exterioare de alimentare cu apă;instalaţii exterioare de canalizare;instalaţii de stingere a incendiilor;

It – Instalaţii termice, care cuprind: instalaţii de încălzire;instalaţii de ventilare;instalaţii de climatizare şi frig;instalaţii de prevenire a incendiilor;

Ig – Instalaţii de gaze, care cuprind:instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor.

Conform Ordinului 777/2003 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09.06.2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice


LISTA VERIFICATORI DE PROIECTE – persoane atestate profesional in Romania

Pentru alte informatii apasati aici!