Misiunile Arhitectului

MISIUNILE ARHITECTULUI
Informatii preluate din legea mai sus enuntata

“MISIUNILE ARHITECTULUI
PREAMBUL

a. Sistemul de Informaţii asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură/Misiunile
Lista misiunilor de arhitectură constituie primul modul din cuprinsul Sistemului de Informaţii asupra Costurilor pentru
Proiectarea de Arhitectură (SIC)
Principalele componente ce vor alcătui structura modulară a Sistemului de Informaţii asupra Costurilor pentru
Proiectarea de Arhitectură sunt:
– Lista misiunilor de proiectare.
– Estimarea timpului alocat procesului de proiectare (se va elabora în baza unui studiu sociologic ce va fi
efectuat de o echipă pluridisciplinară).
– Metode de calcul al onorariilor/suport informatic (program informatic de calcul al costurilor).
– Contracte model (inclusiv tipuri de contractare).
– Anexe (Bună practică, Exemplificări, etc.).
b. Utilizarea documentului
Lista de misiuni, precum şi detalierea fiecărei misiuni în parte, sunt destinate a fi consultate în primul rând de către
arhitecţi. În acelaşi timp, documentul este destinat şi clienţilor sau oricăror alţi actori care participă activ la procesul
de proiectare şi construcţie.
Documentul se doreşte a fi în primul rând o platformă de comunicare între arhitect şi beneficiar. Pe baza etapelor şi
a misiunilor, va putea fi stabilită limita furnizării serviciilor, onorariul şi responsabilităţile celor doi.
c. Etape şi Misiuni
Misiunile descrise în acest document reprezintă o dezvoltare firească a misiunilor propuse în documentele publicate
anterior de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), respectiv Ghidul exercitării profesiei de arhitect – 2006,
coroborate cu practica europeană şi internaţională curentă.
Misiunile sunt grupate pe etape de elaborare a proiectului. Etapele sunt în principiu organizate cronologic, dar pot
exista suprapuneri. Misiunile în cadrul unei etape pot fi îndeplinite în aproape orice ordine.
Defalcarea misiunilor presupune două categorii principale: misiuni de bază şi misiuni suplimentare. Ca misiuni de
bază au fost considerate misiunile obligatorii prin lege şi cele considerate necesare pentru a asigura calitatea minim
acceptabilă a procesului de proiectare. Sub denumirea de „Alte misiuni” se găsesc acele misiuni de care este
nevoie pentru un serviciu de proiectare complet.
d. Anexele
Anexele menite să completeze şi să clarifice lista de misiuni sunt:
Lista de studii, expertize şi alte servicii speciale
Glosar
Lista de specialităţi şi specialităţi de proiectare
e. Arhitectul – şef de proiect
Arhitectul este cel mai în măsură să îndeplinească rolul de şef de proiect în sensul coordonatorului procesului de
proiectare. Având această funcţie, îi revine responsabilitatea de a elabora şi implementa viziunea proiectului.
Arhitectul poate conveni de comun acord cu clientul să se rezume la îndeplinirea doar a anumitor etape sau
configuraţii de misiuni. Preluarea unui proces de proiectare început de către un alt arhitect se va face cu
respectarea prevederilor legale şi ale codului deontologic.
În cadrul acestui document, pentru uşurinţa utilizării, arhitectul – şef de proiect – (coordonatorul proiectului) a fost
denumit „arhitectul”. […]”