Legislatie audit energetic


Legea 372/2005– privind performanta energetica a cladirilor


ORDIN nr. 1071/16.12.2009– privind Metodologie de Calcul(MC001/4 – 2009) al performantei energetice a cladirilor

Informatii preluate dinlegea mai sus enuntata

“Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1
Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile
climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.
Art. 2
Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:
a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;
b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;
c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de
modernizare;
d) certificarea energetica a cladirilor;
e) verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, în
plus, evaluarea instalatiilor de încalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.
Capitolul II – Definitii
Art. 3
Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au urmatorul înteles:
1. cladire – ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc
anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, în care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic
interior. Termenul cladire defineste atat cladirea în ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau
modificate pentru a fi utilizate separat;
2. performanta energetica a cladirii – energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor
legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ în principal: încalzirea, prepararea apei calde de
consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii
de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se în considerare
izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii în raport cu
factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor învecinate, sursele proprii de producere a
energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;
3. certificatul de performanta energetica a cladirii document tehnic care are caracter informativ si care atesta
performanta energetica a unei cladiri;
4. producerea combinata de caldura si electricitate PCCE – transformarea simultana a combustibililor primari în
energie mecanica sau electrica si energie termica, denumita cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de
calitate privind eficienta energetica;
5. sistem de climatizare – combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului
în care temperatura este controlata sau poate fi coborata, dupa caz, în combinatie cu controlul ventilarii,
umiditatii si puritatii aerului;
6. cazan – ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin
arderea unui combustibil;
7. putere termica nominala – exprimata în kW puterea termica maxima stabilita si garantata de producator, care
poate fi furnizata în timpul exploatarii continue, respectandu-se randamentele utile specificate de producator;
8. pompa de caldura – dispozitiv sau instalatie care extrage caldura la temperatura scazuta din aer, apa sau sol,
pentru a o furniza unei cladiri; […]”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.