Aviz Inspectoratului de Stat in Constructii

Nota: Informatii suplimentare se pot obtine de la Inspectoratul de Stat in Constructii

Aviz Inspectoratului de Stat in Constructii
Documente necesare:
1.cerere solicitare aviz
2.copie certificat de urbanism – 1 exemplar
4.memoriu tehnic arhitectura
4.plan de incadrare în zona – 1 exemplar
5.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 – 2 exemplare
6.proiect D.T.A.C – 2 exemplare
7.copie buletin de identitate proprietar
8.actul de proprietate sau inchiriere

Taxe ulterioare: plata a 50% din 0.5% din valoarea de investitie – in momentul anuntarii inceperii lucrarilor
plata diferentei din 0.5% din valoarea de investitie(valoare actualizata) – in momentul finalizarii lucrarilor

Daca aveti nevoie de alte informatii apasati aici sau aici

Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti si Ilfov
Localizare:mun. BUCURESTI, Spl. Unirii, nr. 10, Bl.B5, Tronson 1-4, sector 4
Telefon:021 330.10.01/021 330.13.28

Inspectoratul de Stat in Constructii Prahova
Localizare: municipiul PLOIESTI Str. Gheorghe Doja 34-38
Tel: 0244 512957, 0244 513205

Inspectoratul de Stat in Constructii Buzau
Localizare: municipiul Buzau, Bd. N. Balcescu, nr. 48
Tel/Fax :0238/412179, 0238/432636

Inspectoratul de Stat in Constructii Vrancea
Localizare: municipiul Focşani, Str. Cuza Vodă, nr. 15
Tel: 0237 21.33.00; Fax: 0237 21.52.44;