Continut Proiect D.T.O.E.

Conţinut Documentaţie Tehnică pentru Organizarea Executiei lucrărilor – D.T.O.E.
— informatii conform cu LEGEA nr. 50/1991 actualizată

Proiectul pentru Organizarea Execuîiei lucrărilor – D.T.O.E.- este necesar în toate cazurile în care se
realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru investiţia propriu-zisă.
Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor
provizorii pregătitoare si necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe
terenul aferent investiţiei, cât si pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public, după cum urmează:
I. Piese scrise
I.1. Lista si semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar si calitatea proiectanţilor, precum si cu partea din proiect pentru
care răspund.
I.2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor,
amenajărilor si depozitelor de materiale;
– asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
– asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
– precizări cu privire la accese si împrejmuiri;
– precizări privind protecţia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare
în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fiselor tehnice întocmite în Proiectul
D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.

II. Piese desenate
II.1.Plan general
a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o plansă realizată conform planului de situaţie
privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei si toate amenajările si
construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi
prezentate si în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Daca mai doriti si alte tipuri de informatii legate de domeniul constructiilor va invitam sa vizitati site-ul nostru. In cazul in care aveti si alte nelamuriri contactati-ne!