Amenzile, in 2016, s-au dublat!

Într-un articol anterior vă prezentam faptul că Legea 10/95 referitoare la Calitatea în Construcţii a tot suferit completări şi modificări ajungând în forma actuală, în urma acestor schimbări, în mare parte o altă Lege. Discutăm încă despre Legea 10/95, probabil mai mult pentru a demonstra o continuitate în modul de gandire şi de acţiune a reprezentanţilor statului, dar schimbările apărute în Legea 177/2015 sunt semnificative. Anul acesta, în data de 25.07.2016, Legea 10/1995 (implicit Legea 177/2015) a suferit noi modificări în baza Legii 166/2016 (efectele legii intra în vigoare în 30 de zile de data publicării în Monitorul Oficial). Probabil cel mai important aspect, din punctul de vedere al beneficiarului (deşi ar trebui să fie ultima problema la care să se gândească atâta timp cât doreşte să realizeze o casa pe baza unei documentaţii complete), este reprezentat de valoarea AMENZILOR!
Amenzile au ajuns la valori cuprinse între 20000lei si 40000lei pentru (extragem doar anumite paragrafe din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare – art.36, paragraf I; pentru o informare corectă vedeţi întregul text al Legii):
“a) executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;
b) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale şi care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile;
[…]
d) realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
e) recepţionarea construcţiei de către investitor cu încălcarea prevederilor legale;
[…]
i) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente, conform prevederilor legale;”

Amenda a crescut de la 10000lei si 20000lei (extras din aceeaşi lege 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare – art.36, paragraf II; pentru o informare corectă vedeti întregul text al Legii):
“a) neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin specialişti diriginţi de şantier autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;
b) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de management al calităţii, precum şi realizarea de construcţii fără specialişti responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;
[…]
f) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor de complexitate şi importanţă deosebită, referitoare la cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate;
[…]
g) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;

Amenda intre 3000lei si 10000lei (extras din aceeasi lege 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare – art.36, paragraf III; pentru o informare corectă vedeţi întregul text al Legii):
“a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;
B )prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
[…]
d) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare;
[…]
g) nesesizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare;”

Considerăm că amenzile cuprinse între 3000lei şi 40000lei, aplicabile atât beneficiarului, cât şi echipei de proiectare (nu am prezentat în articol seria lungă de modificări la nivelul proiectării în domeniul construcţiilor produse de aceste noi legi), vor responsabiliza mai mult firmele implicate în procesul de proiectare, construire şi mentenanţă, dar şi pe beneficiar. Toate aceste modificări, cel mai probabil, nu pot decât să repoziţioneze într-un alt palier valorile minime de proiectare şi de execuţie.
În multe articole (aici, aici, aici) am prezentat faptul că “IEFTIN SI BUN” nu se poate. Riscurile asumate de beneficiar şi de proiectanţi pentru a obţine acel produs care să se încadreze în “ieftin şi bun”, sunt, în urma modificărilor legislative, sporite la limita în care, din punctul nostru de vedere, BENEFICIARULUI NU TREBUIE SĂ MAI DOREASCĂ “IEFTIN ŞI BUN” pentru că este foarte posibil să se transforme în scump şi prost. Acesta ar trebui să dorească doar “BUN, la PREŢUL CORECT”!
Ofertele biroului nostru de arhitectură au fost mereu orientate către “BUN, la PREŢUL CORECT”, astfel încât beneficiarul să obţină construcţia mult dorită.

dr. arhitect Radu SFINTEŞ
16.08.2016