Judetul Braila

Motto-ul biroului de arhitectura RSbA: “Dam forma locului tau in lume”. Incercam sa respectam acest motto si sa oferim pe langa serviciile legate de urbanism, consultanta (santier, de specialitate, de design) si servicii de calitate legate de proiectele de autorizatie in construire si proiect tehnic. Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati!!
 

Arhitect Braila, Proiectant Braila, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Braila, Arhitect Faurei, Arhitect Insuratei.
 

Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 – privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

“””LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – Republicare […]

SECTIUNEA 3: Drepturile si obligatiile arhitectilor cu drept de
semnatura
Art. 19
Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele drepturi:
a) sa elaboreze si sa semneze documentele prevazute la art. 10 alin. (1)*);
b) sa verifice în timpul executiei lucrarii conformitatea acesteia cu autorizatia emisa, chiar
daca asistenta tehnica nu i-a fost încredintata;
c) sa beneficieze de un onorariu just pentru serviciile prestate, corespunzator
valorii, timpului necesar si responsabilitatii asumate, negociat în mod liber cu
clientul. Ordinul Arhitectilor din România, cu avizul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului si al Ministerului Culturii si Patrimoniului National,
elaboreaza sistemul de informatii asupra costurilor pentru proiectarea de
arhitectura, care se va face public. Sistemul de informatii asupra costurilor pentru
proiectarea de arhitectura cuprinde modalitati puse la dispozitia arhitectilor
pentru a calcula costurile si pentru a negocia onorariile care se percep. Sistemul
de informatii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectura nu are caracter
obligatoriu, nu impune obligatii prestatorilor sau beneficiarilor si nu stabileste
onorarii minime ori maxime;
(la data 26-iul-2010 Art. 19, litera C. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 10. din
Legea 172/2010 )
d) sa introduca în contractul încheiat cu clientul clauze privind protectia dreptului de autor.

Art. 20
Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale în vigoare referitoare la exercitarea
profesiei de arhitect;
b) sa respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect si Regulamentul Ordinului
Arhitectilor din România;
c) sa faca cunoscuta clientului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si
autorizatiile necesare, prevazute de lege;
d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
e) sa îsi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, întreaga responsabilitate
profesionala fata de client si autoritati, manifestând constiinciozitate si probitate
profesionala;
f) sa serveasca interesele clientului în acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.