Judetul Prahova

Serviciile oferite de birou de arhitectura RSbA in domeniul proiectarii constau in: proiecte de specialitate (arhitectura, structura si instalatii) la nivel de certificatului de urbanism, autorizare de construire, proiectului tehnic), proiect urbanism PUZ sau PUD, consultanta de specialitate, amenajare de interior si urmarire de santier. Dorim sa ramanem fideli motto-ul: “Dam forma locului tau in lume”. Contactati-ne!
 

Arhitect Ploiesti, Proiectant Ploiesti, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Ploiesti, Arhitect Mizil, Arhitect Campina, Arhitect Baicoi,Arhitect Valeni.

 

Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 – privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

“””LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – Republicare […]

“””CAPITOLUL II: Exercitarea profesiei de arhitect
SECTIUNEA 1: Dobândirea si exercitarea dreptului de semnatura

Art. 8
Exercitarea profesiei de arhitect se face atât în sectorul privat, cât si în sectorul public,
conform prevederilor legale.

Art. 9
(1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care îl exercita a întregii
responsabilitati profesionale fata de client si autoritatile publice cu privire la calitatea
solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei în domeniu.
(2) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea în clar a numelui,
prenumelui si a numarului de înregistrare în Tabloul National al Arhitectilor, pe
toate documentatiile elaborate în cadrul tuturor fazelor de proiectare si
autorizare, inclusiv pe durata executiei si la receptia lucrarilor. […]
(3) Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta în luarea deciziilor cu caracter
profesional.

Art. 10 […]
(1) Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea
autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura sau de un
conductor arhitect cu drept de semnatura.
(2) Arhitectii dobândesc drept de semnatura acordat de catre Ordinul Arhitectilor
din România, în conditiile legii, daca au exercitiul deplin al drepturilor civile, daca
îndeplinesc conditiile de onorabilitate si de stagiu sau, dupa caz, de experienta
profesionala practica, prevazute de prezenta lege si de Directiva. Obtinerea
dreptului de semnatura de catre arhitecti atrage obligatoriu înscrierea acestora în
Tabloul National al Arhitectilor, în conditiile legii. […] “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.