Legea 10/1995


Lege nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii

Informatii preluate din legea mai sus enuntata

“””Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24/01/1995.
Actul a intrat in vigoare la data de 24 ianuarie 1995 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora
în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi
colectivităţilor.
Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se
stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
Art. 2. – Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor
aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinaţie – denumite în continuare
construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de
reparaţii ale acestora.
Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti
situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.
Art. 3. – Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la
realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător…..”””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.