Aviz Alimentare cu Energie Electrica

Aviz alimentare cu energie electrica – 120lei

Documente necesare:
1.cerere tip de racordare;
2.aviz de amplasament/acord unic în copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv;
3.studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat;
4.datele tehnice si energetice legate de consumul utilizatorului
5.certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie si în original (care se restituie);
6.2xcopie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism
7.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului
8.Actul de proprietate sau actul de inchiriere(este necesar acordul notarial al proprietarului pentru interventie) precum si certificat de înmatriculare al agentului economic(daca e cazul);
10.dovada achitarii tarifului de emitere aviz.

Alte informatii despre avize apasati aici

Enel Bucuresti
zona Piata Muncii
Telefon: Tel. 021 9291

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Buzău
Str.Mareşal Averescu nr.3 ,cod 120257 Buzau
Telefon: 0238/405701

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Prahova
Str Marasesti nr. 44, mun.PLOIESTI, judet PRAHOVA
Tel:0244405701

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice BRAILA
Str. Plevna nr. 23,BRAILA,BRAILA
Tel:0239605702

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice VRANCEA
Bdul Independentei nr. 2,FOCSANI,judet VRANCEA
Tel:0237205701

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice DAMBOVITA
Str. Domneasca nr. 236,TARGOVISTE, judet DAMBOVITA
Tel:0245205999

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A.
Adresa: Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1
Tel. 021.208.59.99