Auditori energetici


Auditori energetici – persoane atestate tehnico-profesional in Romania care pot realiza auditul energetic.


Legea 372/2005– privind performanta energetica a cladirilor

Informatii preluate dinlegea mai sus enuntata

“Capitolul III – Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor
Art. 4
(1) In termen de 12 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica
privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita în continuare metodologie.
(2) Metodologia cuprinde, în principal, urmatoarele elemente:
a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara,
inclusiv etanseitatea la aer;
b) instalatiile de încalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile în ceea ce priveste
izolarea acestora;
c) instalatia de climatizare;
d) ventilatia;
e) instalatia de iluminat integrata a cladirii, în principal sectorul nerezidential;
f) pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
g) sistemele solare pasive si de protectie solara;
h) ventilatia naturala;
i) conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect.
(3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, în situatia în care influenta acestora asupra performantei
energetice a cladirilor este relevanta, precum:
a) sisteme solare active si alte sisteme de încalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;
b) electricitate produsa prin cogenerare;
c) centrale de încalzire si de racire de cartier sau de bloc;
d) iluminatul natural.
Art. 5
Performanta energetica a cladirii se exprima cu claritate si poate include un indicator al emisiei de dioxid de
carbon.
Art. 6
Elementele prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotarare a Guvernului.Capitolul IV – Cerintele de performanta energetica a cladirilor
Art. 7
(1) Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, denumite în continuare
cerinte, si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile
existente, dupa cum urmeaza:
a) locuinte unifamiliale;
b) blocuri de locuinte;
c) birouri;
d) cladiri de învatamant;
e) spitale;
f) hoteluri si restaurante;
g) sali de sport;
h) cladiri pentru servicii de comert;
i) alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.(2) Cerintele stabilite în metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru a preveni
eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzatoare, conditiile locale, destinatia data în proiect si
vechimea cladirii.
(3) Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar
pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul constructiilor. […]”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.