Legea 184/2001


Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001– privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Informatii preluate din legea mai sus enuntata

“””LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si
exercitarea profesiei de arhitect – Republicare […]

CAPITOLUL I: Dispozitii generale […]

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de arhitect si constituirea
Ordinului Arhitectilor din România, ca forma de organizare independenta, nonprofit,
autonoma, apolitica si de interes public.
Art. 2
(1) Activitatea în domeniul arhitecturii este un act de cultura de interes public, cu implicatii
urbanistice, economice, sociale si ecologice.
(2) Creatia arhitecturala este menita sa organizeze functional si estetic spatiul construit,
având obligatia de a-l insera armonios în mediul înconjurator, în respectul peisajelor
naturale si al patrimoniului imobiliar.
Art. 3
Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza
numai cu respectarea autorizatiei de construire, în baza reglementarilor privind proiectarea
si executarea constructiilor. […]”””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.