Legea 350/2001


Lege nr. 350 din 6 iulie 2001– privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Informatii preluate din legea mai sus enuntata

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul
[…]
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1) Teritoriul României este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti
cetatenii tarii, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de
amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbana durabila ale
autoritatilor publice centrale si locale.
(2) Autoritatile administratiei publice sunt gestionarul si garantul acestei avutii, în
limitele competentelor legale.
(3) În vederea asigurarii dezvoltarii echilibrate, coerente si durabile a teritoriului
national, autoritatile administratiei publice locale îsi armonizeaza deciziile de
utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale si
deconcentrarii serviciilor publice.
(4) Statul, prin intermediul autoritatilor publice, are dreptul si datoria de a asigura,
prin activitatea de urbanism si de amenajare a teritoriului, conditiile de dezvoltare
durabila si respectarea interesului general, potrivit legii.
(5) Gestionarea spatiala a teritoriului urmareste sa asigure indivizilor si
colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare
eficienta a teritoriului, conditii de locuire adecvate, conditii de munca, de servicii si
de transport ce raspund diversitatii nevoilor si resurselor populatiei, reducerea
consumurilor de energie, asigurarea protectiei peisajelor naturale si construite,
conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, securitatea si
salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari, calitate estetica si
arhitecturala, protejarea identitatii arhitecturale si culturale a localitatilor urbane si
rurale.
(la data 11-feb-2011 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
7/2011 )

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de la inceputul paginii.