Alegem clientii!

Simţim nevoie să precizăm acest lucru de la început: ne alegem clienţii! Dacă dvs aveţi dreptul să ne alegeţi şi reciproca este valabilă. Am încercat să realizăm un site şi un formular cât mai simplu astfel încât să primim de la dvs. toate informaţiile relevante pentru înaintarea unei oferte. Cu toate acestea multe aspecte legate de „cerinţele” noastre nu au fost înţelese sau, mai degrabă, credem că sunt ignorate. Dorinţa clienţilor de a obţine un produs bun (/cel mai bun) cu o investiţie mică (/cea mai mică/mai mică decât în altă parte) creează nişte situaţii jenante. În majoritatea cazurilor am răspuns la cererile de ofertă (nu am răspuns la un procent foarte mic de solicitări, dar din cauza unor date de tema imposibil de respectat – legale, economice, morale ş.a.m.d.). Unele dintre cererile de oferte, însă, ne dăm seama că sunt “aruncate la plesneală”. Unii potenţiali clienti nu ştiu ce vor, alţii cer ca onorariul să fie mic (/cel mai mic/extrem de mic) deşi cererea lor nu se încadrează în cerintele pentru oferte minime, alţii că vor pe un teren mic să realizeze “Casa Poporului” ş.a.m.d. Ca o scurtă precizare, oferta noastră minimă este făcută pentru a veni în sprijinul oamenilor din zonele rurale, cu posibilităţi materiale reduse (deşi recunoaştem că nici atunci nu lucrăm la un preţ poate considerat de mulţi dintre dvs. „bun”, dar ceea ce proiectăm, proiectăm fără a face rabat de la calitate). Cererea dvs. pentru preţ mic, deşi doriţi să vă faceţi casă mare, nu face decât să ne demonstreze că va fi imposibilă o colaborare în bune condiţii pentru că pe dvs. nu vă interesează ce avem noi de oferit, ci să vă rezolvaţi hârtiile.

Înţelegem nevoie de reducere a costurilor generate de investiţie, de utilizarea la maxim a spaţiului construit, de identificare şi aplicare de soluţii care să ducă la realizarea unui spaţiu optim interior, dar nu înţelegem dorinţa de ieşire din limitele legii! Cu toate că în mentalul colectiv meseria de arhitect este una “limitată la câteva chestii administrative”, importanţa şi influenţa arhitectului/a echipei de proiectare asupra viitoarei dvs construcţii este extrem de importantă. Sa vedeţi în ansamblu viitoarea construcţie încă din faza de proiectare, să aveţi posibilitatea să modificaţi (înainte de a începe execuţia/santierul) anumite aspecte care pe şantier ar fi imposibil de modificat, sau s-ar putea modifica cu costuri ridicate, să beneficiaţi de o echipa de profesionişti dornici să lucreze pentru bunul mers al lucrurilor, să reduceţi costurile generate de construcţie (diminuarea pierderilor generate de şantier, utilizarea de sisteme “după ureche”, lipsa listelor cu cantităţile de materiale ş.a.m.d.) sunt doar câteva dintre avantajele posibile în momentul semnării unui contract de prestări de servicii cu un birou de arhitectură.

dr. arhitect Radu SFINTEŞ
25.07.2016