Aviz Circulatii

Aviz Circulatii

Documente necesare:
1.cerere solicitare aviz
2.fisa tehnica – 2 exemplare
3.copie certificat de urbanism – 1 exemplar
4.memoriu tehnic arhitectura
5.plan de incadrare în zonã – 1 exemplar
6.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 – 2 exemplare
7.copie achitare taxa 50lei

Aviz eliberat de catre Comisie Tehnica de Circulatii din cadrul Primariei. Pentru detalii suplimentare trebuie contactata primaria din zona in care sunteti arondat.

Mai multe informatii despre domeniul avizelor in constructiiapasati aici

Primarie Buzau
Adresa:Buzau, str. Unirii nr. 163 (Palatul Comunal)
Telefon: 0238.710562

Primarie Ploiesti/Prahova
mun.Ploiesti,Bd.Republicii nr.2
Telefon:+40/0244/515982;

Primarie Slobozia/Ialomita
mun. Slobozia, Str. Episcopiei nr.1
Tel .: 0243-207130, 0243-231401