Aviz Protectie Civila

Nota: Pentru o mai buna informare, va rugam consultati Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din localitatea dvs.

Aviz Protectie Civila

Documente necesare:
1.cerere tip solicitare aviz
2.fisa tehnica completata
3.proiect D.T.A.C (verificat conform legislatiei in vigoare)
4.copie certificat de urbanism – 1 exemplar
5.plan de incadrare în zona – 1 exemplar
6.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 –1 exemplar
7.memoriu tehnic cu rubrica separata in care se prezinta zona de protectie civila
8.plan subsol detaliat si sectiuni caracteristice adapost
9.calculul justificativ – în cazul depasirii contravalorii adapostului cu mai mult
de 5% din valoarea totala a constructiei.
10.documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire –2 exemplare
11.copie achitare taxa 50 lei

Acest tip de aviz se elibereaza tot in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
Pentru alte informatiiapasati aici

I.G.S.U “Anghel Saligny” Vrancea
mun.FOCSANI, Str. Dornisoarei, nr. 10, jud. Vrancea
Tel.: 0237-611212
Fax : 0237- 625701

I.G.S.U “Cpt. Puica Nicolae” – Arges
mun.PITESTI, Str. Traian, nr. 26, jud. Arges
Tel: 0248-217400

I.G.S.U “Gl. Ieremia Grigorescu” – Galati
mun.GALATI, str. Mihai Bravu, nr. 36, jud. Galati

I.G.S.U “Barbu Catargiu” al Judetului Ialomita
mun.SLOBOZIA, Str. Lacului, nr. 23, cod poştal 920042, jud. Ialomita