Aviz Serviciu Telecomunicatii

Aviz Serviciu Telecomunicatii – minim 35lei

Documente necesare:
1.cerere tip solicitare aviz
2.fisa tehnica completata
3.copie certificat de urbanism – 1 exemplar
4.plan de incadrare în zona scara 1:2000 – 1 exemplar
5.plan de situatie scara 1:500 – 2 exemplare

In fucntie de amploarea constructiei(inaltime) se poate cere acceptului Serviciu de Telecomunicatii Speciale. Pentru locuinte unifamiliale sau cladiri cu inaltimi reduse se cere doar acordul din partea unui furnizor de servicii de telefonizare.

Ordin 595/2009– privind aprobarea procedurii operationale privind eliberarea de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor

Pentru situatia în care este necesara clarificarea anumitor aspecte legate de solicitarea(catre S.T.S. – doar in cazuri exceptionale cladirea dvs are nevoie de acordul acestui departament) contactati compartimentul de specialitate la:
tel. fix 021/2022512;
tel. mobil 0723332465;

Pentru informatii despre alte avize apasati aici