Echipa RSbA

Echipa de arhitecţi, având în componenţă persoane tinere, din cadrul Biroul de Arhitectură RSbA s-a axat pe aplicarea experienţei şi cunoştinţelor (dobândite prin urmarea unor cursuri post-universitare, dar şi prin continua informare) în cadrul unor proiecte care să vizeze printre altele calitatea, confortul şi eficienţa. Continua perfecţionare a membrilor echipei în diferite domenii creează premizele realizării unor soluţii de arhitectură care să ţină seama de o gamă largă de factori care pot interveni în elaborarea unui proiect, luând întotdeauna drept punct de referinţă cerinţele şi nevoile beneficiarului.

Echipa RSbA

Radu SFINTEŞ
Doctor arhitect
Arhitect cu drept de semnătură
Coordonator şef echipa RSbA
radu@rsba.ro

Studii doctorale: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” (U.A.U.I.M.), Bucureşti, perioada 2012-2015
Studii post-universitare: program Master “Dezvoltare Durabilă şi Audit Energetic”, U.A.U.I.M., Bucureşti, promoţia 2011
Studii superioare: U.A.U.I.M., Bucureşti, promoţia 2008
Membru în Organizaţia Arhitecţilor din România din 2009 obţinând titlu de “Arhitect cu drept de semnătură” în 2011
Experienţa dobandită în cadrul firmelor de specialitate din România din 2007
Asistent universitar la “Departamentul Ştiinţe Tehnice” în cadrul U.A.U.I.M., Bucureşti (diferite forme de contracte)

Anda-Ioana SFINTEŞ
Doctor arhitect
Coordonator – Departament Proiectare de Arhitectura
anda@rsba.ro

Studii doctorale: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” (U.A.U.I.M.), Bucureşti, perioada 2011-2014
Studii post-universitare: Master Antropologie, SNSPA, promoţia 2012
Studii superioare: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” (U.A.U.I.M.), Bucureşti, promoţia 2010
Experienţă dobandită în cadrul firmelor de specialitate din România din 2009
Asistent universitar la “Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură” din 2018 în cadrul U.A.U.I.M. Bucureşti
Cercetător ştiinţific în 2015-2016 în cadrul U.A.U.I.M., Bucureşti
Asistent universitar la “Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură” din 2013-2017 în cadrul U.A.U.I.M. Bucureşti
Asistent universitar la “Departamentul Introducere în Proiectarea de Arhitectură” din 2011-2013 în cadrul U.A.U.I.M., Bucureşti

Despre informaţii legate de conceptul biroului apasaţi aici!