Proiect SF si DALI – Programe Fonduri Europene

În cadrul biroului nostru se pot realiza Studii de Fezabilitate (SF) şi Documentaţii de Autorizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) necesare depunerii de proiecte pentru obţinerea de fonduri. Cu toate că termenul de predare este strâns, datorită echipei de lucru formate şi a relaţiilor strânse cu colaboratori externi, stabilite în urma diferitelor proiecte.
Procedura pentru astfel de studii este reglementată şi trebuie parcursă, pas cu pas, astfel încât proiectul să fie, cel puţin, eligibil pentru faza de acceptare a dosarului. Am precizat mai multe informatii despre acest subiect aici!
În continuare vom prelua cateva informaţii din „Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii”:

Avize şi acorduri de principiu
1.avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
2.certificatul de urbanism;
3.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică si electrică, gaz
metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
4.Acordul de Mediu;
5.alte avize şi acorduri de principiu specifice.

Piese desenate:
1.plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000);
2.plan general (1: 2000 – 1:500);
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

În momentul în care doriţi să începem discuţiile legate de proiectul dvs, vă rugam să ne contactati!