Legislatie

O scurta rubrica de legislatie care doreste sa faca o introducere in domeniul legislatiei de arhitectura. Aceasta rubirca este utila pentru a va familiariza cu cateva dintre normele si reglementarile impuse in domeniul arhitecturii. Nu incercam sa demonstaram cat de multe si mari sunt ci doar sa aveti o baza facila si in care sunt majoritatea legilor importante din acest domeniu.

Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995  –  privind calitatea în construcţii

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991  –  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991

LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001  – privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 –  privind amenajarea teritoriului si urbanismul

ORDIN nr. 1071/16.12.2009  – privind Metodologie de Calcul(MC001/4 – 2009) al performantei energetice a cladirilor

REGULAMENT din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinţei – reglementari

LEGEA nr.7 din 13 martie 1996 – privind legislatia in vigoare referitoare la cadastru si la publicitate imobiliara

Atestari tehnico-profesionale in Romania – persoane atestate in calitate de : Verificatori de proiecte, Experti tehnici, Responsabili tehnici cu executia, Diriginte de santier, Auditori energetici