Judetul Alba

In incercarea de extindere am ales si judetul Alba pentru o posibila cimentare a pozitiei avute deja de biroul de arhitectura RSbA pe piata locala. Orice noua regiune are provocari dar speram sa le facem fata. Daca aveti nevoie atat de specialisti cat si proiectanti prieteni atunci trebuie sa apelati la noi! Contactati-ne!

Arhitect Alba Iulia, Arhitect Aiud, Proiectare Sebes, Arhitect Blaj, Proiectant Cugir, Birou Arhitectura Ocna-Mures, Proiecte arhitectura case Alba, Arhitect Piatra Abrud

Informatii preluate din LEGEA nr.350/2001– Legea urbanismului

“”LEGEA nr.350/2001
[…]
A rt. 14
(1) Activitatile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila în profil teritorial, precum si urmarirea aplicarii acestora în conformitate cu documentatiile de specialitate legal aprobate.
(2) Strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabila în profil teritorial, prevazute la alin. (1), se fundamenteaza pe Strategia de dezvoltare teritoriala a României,
(3) Strategia de dezvoltare teritoriala a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a României, bazat pe un concept strategic, precum si directiile de implementare pentru o perioada de timp de peste 20 de ani, la scara regionala, interregionala, nationala, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier si
transnational.
(la data 06-iul-2009 Art. 14, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 242/2009 )
(4) În procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritoriala a României se bazeaza pe:
a) sistemul de politici publice teritoriale, în conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritoriala a României si cu evolutiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene;
b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel încât investitiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritoriala a României sa fie considerate investitii publice de interes national;
c) sistemul national de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritoriala, evaluare a impactului teritorial al politicilor si pe sisteme de fundamentare tehnica a deciziilor în dezvoltarea teritoriala;
d) crearea de parteneriate interinstitutionale, intersectoriale si teritoriale pentru promovarea si implementarea proiectelor strategice vizând coeziunea teritoriala.
(5) Metodologia prevazuta la alin. (4) lit. b) se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(la data 01-sep-2008 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
27/2008)
Art. 14′
În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a României, trebuie urmarite principiile strategice privind:
a) racordarea teritoriului national la reteaua europeana si intercontinentala a polilor de dezvoltare si a coridoarelor de transport;
b) dezvoltarea retelei de localitati si structurarea zonelor functionale urbane;
c) promovarea solidaritatii urban-rural si dezvoltarea adecvata a diferitelor categorii de teritorii;
d) consolidarea si dezvoltarea retelei de legaturi interregionale;
e) protejarea, promovarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural.
(la data 01-sep-2008 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 27/2008) […]”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.