Judetul Dolj

Constructiile trebuie sa fie realizate cu arhitect. Indiferent de amploarea proiectului un
“desen” inceput bine se va termina si mai bine. Daca doriti o echipa profesionista apelati cu
incredere la noi! Contactati-ne!

Arhitect Dolj, Proiectare, Proiectant Craiova,Birou Arhitectura Craiova, Proiecte arhitectura case Dolj, Arhitect Bailesti, Calafat

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii […]

 

Art. 11. – Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija
producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii.
La lucrările de construcţii se interzice folosirea de produse fără certificarea calităţii lor, care
trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor.
Art. 12. – Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii
stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport,
de depozitare, de punere în operă şi de întreţinerea a acestora.
La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor se vor
folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care există
agremente tehnice corespunzătoare.
Art. 13. – Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea
reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe, se va face numai de către specialişti verificatori de
proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.
Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului
precedent.
Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori
prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi.
Expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici
atestaţi.
Art. 14. – Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor care
participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi
măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.
Agenţii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător
cerinţelor, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un
sistem propriu conceput şi realizat.

[…]”””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.