Judetul Giurgiu

Proiecte corect realizate care corespund cerintelor legale impuse prin documentatia de autorizatia de construire si proiectul tehnic. Serviciile anexe oferite in cadrul acestui birou mai numara: design interior, amenajare curte, terasa, urmarire de santier. Ramanam fideli motto-ului: “Dam forma locului tau in lume”. (contact birou@rsba.ro)

 
Arhitect Giurgiu, Proiectant Giurgiu, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Giurgiu, Arhitect Mihailesti, Arhitect Bolintin-Vale, Arhitect Baneasa.
 

Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

“””LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – Republicare […]

Art. 11
(1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica
structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:
(la data 14-feb-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba
forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii si înlocuiri de tâmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza
forma, dimensiunile golurilor si tâmplariei, inclusiv în situatia în care se schimba
materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor
declarate monumente istorice, în conditiile legii;
(la data 10-mai-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din
Legea 117/2007 )
c) reparatii si înlocuiri de sobe de încalzit;
d) zugraveli si vopsitorii interioare;
e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile
cladirilor;
f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de încalzire si de
preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor
individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
g) reparatii si înlocuiri la pardoseli;
h) lucrari de reparatii, înlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei
arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la
constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
1. finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;
3. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului – daca nu se
schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta – la cladiri de
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate
sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protectie a
monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24. din
Legea 261/2009 )
i) lucrari de întretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor
artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor
si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau
redusa, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei
cimitirului.
m) lucrari de compartimentare provizorie nestructurala.
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul 25. din
Legea 261/2009 )
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete,
pupitre acoperite sau închise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor,
care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau
bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.
(3) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. e) si j), se executa
la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire. […] “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.