Judetul Mehedinti

Distanta fata de sediul firmei nu trebuie sa fie considerata o piedica in modul de comunicare, implementare si realizare a proiectului. Experienta si sfaturile pe care le punem “pe masa” de fiecare data si pentru fiecare proiect compenseaza toate aceste “probleme”. Avem experienta, avem proiecte, dorim sa realizam obiecte de arhitectura si in judetul dvs! Contactati-ne!

Arhitect Mehedinti, Arhitect Drobeta Turnu Severin, Proiectare, Arhitect Orsova, Proiectant Strehaia, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Severin

Informatii preluate din LEGEA nr.350/2001– Legea urbanismului

“”LEGEA nr.350/2001
[…]
Art. 17
Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel national este coordonata de Guvern, care stabileste, în baza strategiilor nationale de dezvoltare, prin Programul de guvernare, linii directoare, politici sectoriale, programe si
proiecte prioritare.
(la data 11-feb-2011 Art. 17 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 7/2011 )
Art. 18
(1) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor este autoritatea administratiei publice centrale pentru planificare teritoriala, amenajarea teritoriului si urbanism, având în aceasta calitate urmatoarele atributii:
(la data 01-sep-2008 Art. 18, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 27/2008 )
a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritoriala a României si a politicilor publice în conformitate cu obiectivele acesteia;
(la data 01-sep-2008 Art. 18, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 27/2008 )
b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national;
c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamenteaza planurile de dezvoltare regionala;
c1) initierea si coordonarea elaborarii sau actualizarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele care cuprind monumente
istorice înscrise în lista patrimoniului mondial;
c2) identificarea, delimitarea si stabilirea prin hotarâre a Guvernului, cu consultarea autoritatii administratiei publice centrale responsabile din domeniul mediului, a celei responsabile din domeniul culturii si patrimoniului national, dupa caz, precum si a autoritatilor administratiei publice locale, a teritoriilor cu valoare remarcabila prin caracterul lor de unicitate si coerenta peisagera, teritorii având
valoare particulara în materie de arhitectura si patrimoniu natural sau construit ori fiind marturii ale modurilor de viata, de locuire sau de activitate si ale traditiilor industriale, artizanale, agricole ori forestiere;
c3) întocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectura si peisaj, care se aproba prin hotarâre a Guvernului si se detaliaza ulterior prin planurile urbanistice generale, pentru teritoriile identificate la lit. c2), în vederea conservarii si punerii în valoare a acestora si a pastrarii identitatii locale;
c4) stabilirea, împreuna cu autoritatea administratiei publice centrale responsabila cu domeniul turismului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a zonelor turistice de interes national, respectiv zona costiera, zone montane si alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative pentru care initiaza si coordoneaza documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si regulamente-cadru de urbanism si arhitectura în vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare durabila si de pastrare a identitatii locale, care se aproba prin hotarâre a Guvernului;
c5) initierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamenteaza din punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare regionala;
(la data 11-feb-2011 Art. 18, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 7/2011 )
d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism;
f) colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajarii
teritoriului si al urbanismului, a programelor strategice sectoriale;
g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala, cu consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmarirea modului în care se aplica programele guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritoriala si liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajarea teritoriului si urbanism, la nivel regional, judetean si local.
(la data 01-sep-2008 Art. 18, alin. (1), litera G. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 27/2008 )
h) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege.
(2) În vederea asigurarii coerentei masurilor de dezvoltare regionala în ansamblul dezvoltarii teritoriului national, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:
a) va desemna un reprezentant în Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala;
b) va desemna câte un reprezentant fara drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regionala;
c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agentiile de dezvoltare regionala, cel putin un specialist în amenajarea teritoriului si urbanism.
(la data 16-iul-2006 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea
289/2006) […]”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.