Regulament receptie lucrari


REGULAMENT din 14 iunie 1994– de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

“Art. 17. – Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor
nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea
tehnică a construcţiei.
Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la
realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă
proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi; prevederile
din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi
utilizator.
Recepţia construcţiilor se face de către investitor – proprietar, în prezenţa proiectantului şi a
executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia. […]

Art. 20. – Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de
proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi
respectarea sistemului calităţii în construcţii.
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii,
lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului
statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.”

Informatii preluate din legea Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995 – privind calitatea în construcţii

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul de mai sus