Aviz Directiei de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National

Nota: Aceste informatii au caracter informativ. Pentru o mai buna informare, va rugam sa intrebati la Directiei de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National arondata localitatii dvs.

Aviz Directiei de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National – Minim 1leu/mp suprafata desfasurata(in functie de destinatia cladirii)
Documente necesare:
1.cerere solicitare aviz
2.copie certificat de urbanism – 1 exemplar
4.memoriu tehnic arhitectura
4.plan de incadrare în zonã – 1 exemplar
5.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 – 2 exemplare
6.proiect D.T.A.C – 1 exemplar
7.copie buletin de identitate proprietar
8.actul de proprietate sau inchiriere si extras carte funciara
9.copie chitanta dovada plata
10.imputernicire/delegatie (dupa caz)
11.documentatie P.U.D./P.U.Z.(dupa caz)
12.studiu istoric (dupa caz)
13.releveu existent (scara 1/50 sau 1/100)
14.expertiza tehnica rezistenta (dupa caz)
15.desfasurari cu situatia existenta si propunere
16.prezentare fotografica a zonei (existent si propus)
17.documentatie de descarcare de sarcina arheologica (dupa caz)

Pentru alte tipuri de avize necesare pentru proiectul dvsclick aici

D.C.C.P.C.N.Bucuresti
Municipiu: BUCURESTI
Adresa: Str. Sfântul Stefan nr. 3, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 323.26.11, 323.26.28, 323.26.12, 031/402 27 97;98

D.J.C.C.P.C.N. Buzau
jud.Buzau, mun.BUZAU
Adresa: Bd. Nicolae Balcescu nr.48(Casa Alba)
Telefon: 0238723050

D.J.C.C.P.C.N. Prahova
jud.Prahova, mun. Ploiesti
Adresa: Str. Nicolae Iorga nr.18
Telefon: 0244578020; 0244578068

D.J.C.C.P.C.N. Braila
jud. Braila, mun.Braila
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 10-12
Telefon: 0239611505