Aviz O.C.P.I.

Nota: Pentru detalii sau probleme suplimentare consultati O.C.P.I. / Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara din orasul dumneavoastra

Aviz O.C.P.I. / Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Documente necesare(3 exemplare de predat catre O.C.P.I.):
1. cerere tip completata;
2. copie dupa certificatul de urbanism;
3. plan de incadrare in zona
4. plan de situatie in care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol
5. copie dupa extrasul de carte funciara si incheierea acesteia
6. aviz A.N.I.F
7. ridicare topografica Stereo 70
8. copie achitare taxa


Tarife OCPI – reprezentand ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de O.C.P.I.

Daca mai aveti nevoie de alte tipuri de informatii legate de avizeclick aici

O.C.P.I. Bucuresti / Ilfov
sos. Kiseleff nr. 34, sector 1,(punct de reper Piata Presei Libere, iesirea din pasajul pietonal)
registratura       Tel: 021.224.45.28
E-mail:  ocpib@ancpi.ro,      buc@ancpi.ro

O.C.P.I. Buzau
Bd. Nicolae Balcescu nr. 48,  Buzau (in sediul Prefecturii), jud. Buzau
Secretariat- 0238 711 036; 0238 726 780
bz@ancpi.ro;  bcpi.buzau@ancpi.ro

O.C.P.I. Prahova
Jud. Prahova, Ploieşti, Şos. Vestului nr. 14-16, Cod postal 100298
Tel: (0244) 51 95 69; (0244) 51 49 07; (0244) 59 69 25, 26, 27, 28

O.C.P.I. Vrancea
Str. Cuza Voda nr. 69, Focsani, jud. Vrancea
Cod postal 620034
Telefon: 0237 22.87.54