Documente si Taxe Certificat de Urbanism Reclame

CERTIFICAT DE URBANISM firme si reclame – taxa cuprinsa intre 5 si 13 lei

Documente necesare:
1. Cerere tip ;
2. dovada, in original,a achitarii tarifului de emitere aviz (cu valoare cuprinsa intre 5 si 13 lei in functie de suprafata panou)
3. Actul de proprietate sau actul de inchiriere precum si certificat de înmatriculare al agentului economic(daca e cazul);
4. Plan cadastral 1:500 si 1:2000 eliberate de Directia de Cadastru 2 exemplare din fiecare;
5. Memoriu tehnic arhitectura
6.Prezentare obiectului propus;
7.Plansa in care sa se prezente situatie existenta(fara panou) si situatia propusa(varianta cu panou) – 2 exemplare color
7. Taxa de ocupare a domeniului public ;
8. Acordul Administratiei Domeniului Public pentru ocuparea domeniului public