Judetul Covasna

Daca aveti nevoie de un proiectant pentru casa dvs trebuie sa apelati la noi! Avem experienta in domeniu si ne alegem echipa de proiectare astfel incat sa iasa ofertele cele mai bune! Toate motivele pentru a avea un proiect fara batai de cap! Contactati-ne!

Arhitect Covasna, Arhitect Sfantu Gheorghe, Proiectare, Arhitect Targu Secuiesc, Proiectant Intorsura Buzauului, Birou Arhitectura Covasna, Proiecte arhitectura case Baraolt, Arhitect Baile Balvanios

Informatii preluate din LEGEA nr.350/2001– Legea urbanismului

“”LEGEA nr.350/2001
[…]
Art. 15
Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism au ca obiect:
a) cercetarea în domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului si elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor si documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
b) constituirea, întretinerea, extinderea si dezvoltarea bazei de date urbane si teritoriale standardizate si compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusa prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010;
c) elaborarea strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare urbana si teritoriala;
d) elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului;
e) elaborarea documentatiilor de urbanism;
f) gestionarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
g) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu;
h) monitorizarea si controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor si operatiunilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
(la data 11-feb-2011 Art. 15 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 7/2011 )
Art. 16
În vederea asigurarii personalului de specialitate necesar pentru buna desfasurare a activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei coopereaza cu alte organe de specialitate ale administratiei publice
centrale, cu institutiile de învatamânt superior si cu organizatiile profesionale în domeniu, pentru organizarea si desfasurarea unor programe de formare profesionala, specializare si perfectionare continua.
Art. 17
Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel national este coordonata de Guvern, care stabileste, în baza strategiilor nationale de dezvoltare, prin Programul de guvernare, linii directoare, politici sectoriale, programe si proiecte prioritare.
(la data 11-feb-2011 Art. 17 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 7/2011) […]”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.