Judetul Sibiu

Apeland la specialisti in arhitectura sansele ca proiectul dvs sa fie unic si deosebit sunt
mari. Consideram ca putem sa facem fata oricarei solicitari din partea dvs si sa venim cu idei
bune spre a obtine un rezultat cat mai bun! Contactati-ne!

Arhitect Sibiu, Proiectare, Proiectant Sibiu,Birou Arhitectura Medias, Proiecte arhitectura case Cisnadie,Arhitect Agnita, Copsa Mica

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii
[…]

Art. 19. – Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare
a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile,
precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii.
Art. 20. – Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de
proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi
respectarea sistemului calităţii în construcţii.
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii,
lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului
statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

Art. 21. – Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau
intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare
la calitatea construcţiilor:
a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza
reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;
c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
d) asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate
sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;
e) acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul
execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
f) asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei
de garanţie;
g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;
h) expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste
construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.“”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.