Judetul Gorj

Nu este simplu sa alegeti din multitudinea de oferte existente pe piata de la proiectare pana la
materiale de constructii. Dorim sa va ajutam, sa obtim un rezultat bun impreuna care sa ne faca
pe toti mandrii de cele realizate. Noi suntem interesati de o colaborare, dvs sunteti? Contactati-ne!

 

Arhitect Gorj, Proiectare, Proiectant Gorj,Birou Arhitectura Targu Jiu, Proiecte arhitectura case Targu Jiu, Arhitect Rovinari, Motru

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24/01/1995
Actul a intrat in vigoare la data de 24 ianuarie 1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege. […]

Art. 15. – Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se fac în
conformitate cu prevederile legale. Art. 16. – Asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform prevederilor legale
privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi
control utilizate în acest domeniu.
Art. 17. – Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor
nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea
tehnică a construcţiei.
Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la
realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă
proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi; prevederile
din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi
utilizator.
Recepţia construcţiilor se face de către investitor – proprietar, în prezenţa proiectantului şi a
executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.
Art. 18. – Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă
a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu
mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor.
Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare,
transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe
baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de
un expert tehnic atestat, şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.“”

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.