Judetul Ilfov

Adaptarea cerintelor si viziunii dvs legate de obiectul de arhitectura sunt intotdeauna urmarite de echipa din cadrul biroul de arhitectura RSbA. Pe langa proiectul de autorizatie de construire cat si a proiectului tehnic biroul de arhitectura RSbA creeaza proiect de amanajare de interior, de exterior precum si consultata de specialitate. Vizitati site-ul iar pentru contact puteti folosi adresa birou@rsba.ro!

 
Arhitect Afumati, Proiectant Ilfov, Birou Arhitectura, Proiecte arhitectura case Ilfov, Arhitect Buftea, Arhitect Chitila, Arhitect Voluntari, Arhitect Snagov, Arhitect Pantelimon, Arhtiect Domnesti, Arhitect Mogosoaia

 
Informatii in continuare sunt preluate din legea LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

“””LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – Republicare […]

Art. 4
Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul
general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor definite la art. 3 […]

Art. 5
(1) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre
investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente în domeniu înaintea
depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la
autoritatile administratiei publice competente pentru:
a) asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, în conditiile
impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport
energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
c) securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;
d) cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.
(2) Actele de autoritate emise de autoritatile competente pentru protectia mediului
prevazute la art. 2 alin. (21) lit. b) si d) se solicita si se obtin de
investitor/solicitant în conditiile legii.
(3) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreuna cu punctul
de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului sau, dupa caz, actul
administrativ al acesteia, obtinute potrivit prevederilor alin. (1) si (2), se anexeaza
si devin parte integranta din autorizatia de construire. […] “””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.