Judetul Teleorman

O firma de arhitectura se ocupa cu mai mult decat simplul “desen” dupa care sa se construiasca.
Modul de relationare a proiectului la cerintele beneficiarilor sunt “tinute in frau” de catre
arhitect. Speram ca o colaborare cu biroul nostru de arhitectura o sa fie una utila si
fructuoasa.

Arhitect Teleorman, Proiectare, Proiectant Alexandria,Birou Arhitectura Teleorman, Proiecte arhitectura case Alexandria,Arhitect Rosiori de Vede, Turnu Magurele

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24/01/1995
Actul a intrat in vigoare la data de 24 ianuarie 1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora
în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi
colectivităţilor.
Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se
stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
Art. 2. – Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor
aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinaţie – denumite în continuare
construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de
reparaţii ale acestora.
Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti
situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.
Art. 3. – Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la
realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.