Judetul Vaslui

In fond totul e frumos in prima faza. Dorinta de a avea o casa, speranta ca totul o sa fie
bine, samd. Va garantam ca impreuna cu NOI aveti aceasta sansa! Contactati-ne!

Arhitect Vaslui, Proiectare, Proiectant Barlad, Birou Arhitectura Vaslui, Proiecte arhitectura case Barlad, Arhitect Husi, Negresti

Informatii preluate din LEGEA nr.10/95 – Legea privind calitatea in constructii

“”Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995
[…]

Art. 24. – Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în 

ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, la lucrările de construcţii pentru care sunt
angajaţi.
Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau
construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.
Obligaţiile specialiştilor atestaţi se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

Art. 25. – Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform
normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a
comportării în timp a construcţiilor;
b) păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la
înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea
tehnică şi reglementărilor tehnice;
d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte
întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii;
e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările
legale;
f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Art. 26. – Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a
construcţiei;
b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin conform contractului;
c) efectuarea de lucrări de intervenţie la construcţia existentă în sensul prevederilor art. 18 alin.
2, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei şi
contractului încheiat cu proprietarul;
e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism
şi amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.””

Pentru o cat mai corecta cunoastere si intelegere a legii va rugam sa accesati link-ul catre respectiva lege.